Beas bokhylla har bytt adress och finns numera på beasbokhylla.blogg.se.

BÖCKER & LÄSNING

Alla har en relation till böcker och läsning, för vi har åtminstone alla gått i skolan där vi lärt oss att läsa och uppmuntrats att undersöka böckernas magiska värld. Det är dock långt ifrån alla som har fängslats av denna värld och bara en del av oss älskar böcker och läsning.

För vissa ter sig en bok som ett oöverstigligt hinder medan andra slukar böcker i högt tempo. Några föredra skönlitteratur medan andra känner sig mer hemma i facklitteraturens värld - sedan finns det de som bara läser böcker baserade på verkliga händelser. Vad man har för preferenser är helt individuellt och inget som någon annan ska lägga sig i.

Bokcirklar

En bokcirkel går ut på att man samlar ett gäng personer - kanske ett kompisgäng - som alla ska läsa samma bok inom en viss tidsram. När tidsramen gått ut ska man samlas och diskutera bokens innehåll. Det är väldigt roligt och intressant! Bokcirklar, eller läsklubbar som de ibland också kallas, har varit ett trevligt och effektivt sätt för folk att mötas, utbyta tankar och åsikter samt stimulera till nya perspektiv. Förr vad bokcirklar vanliga och det finns ännu grupper som tar sådana initiativ, men de blir allt färre. Förr i tiden var bokcirklar väldigt vanliga, särskilt i societeten.

Läsande personer har ett rikare språk

De som läser mycket lockas också ibland till att själva skriva. Man får mycket inspiration från böcker - för att inte tala om hur läsande berikar ens språk! Det sägs att barn som får höra många sagor och sedan också tar upp läsande på egen hand har ett språk med flerfaldigt så stort vokabulär i jämförelse med barn som inte uppmuntras till att träda in i böckernas förlovade land. 

 


Fillers Stockholm, för dina fyllnadsbehov.