Omläsning: Livbåten

Till maj månads bokcirkelträff läste vi Livbåten av Charlotte Rogan, som jag läste när den kom ut. Att läsa om romanen passar dock bra för mitt omläsningsprojekt för i år. Eftersom boken i fråga har funnits länge och är ganska välkänd tänker jag inte beskriva handlingen utförligt, utan utgår här från några frågor som jag har som stående checklista vid omläsning. Recension av min första läsning finns här.

Handlingen i korthet: 1914 förliser oceanångaren Empress Alexandra. Efter att ha lämnat övriga passagerare att drunkna trängs 39 personer i en livbåt som är byggd att bära hälften. Den unga Grace Winter är den genom vars tankar vi får ta del av den kamp för överlevnad som påbörjas, både mot elementen och människor emellan i livbåten.

Upptäckte du något som du hade missat vid första läsningen?

Små detaljer, mest sådana som pekar på personers sanna karaktär, men även större saker av mer moralisk typ.  Vid denna andra läsning lade jag större vikt vid att tänka på vilken roll en kvinna förväntades ha på den tiden, och hur de olika kvinnokaraktärerna får sin personlighet vägd till sin för- eller nackdel. Den biten talade vi en del om under bokcirkeldiskussionen, och det är enligt mig en av de viktigaste aspekterna i boken.

Hade du glömt delar av berättelsen?

Ja, en hel del faktiskt. Både vad som hände medan de var i livbåten, men även hur den efterföljande rättegången gick till.

Fanns det aktuella världshändelser nu som färgade din omläsning?

Tanken på flyktingbåtarna som är på väg mot Europa låg nära till hands, något vi kom in på under diskussionen...

 Hur gammal var du vid första läsningen och nu? Skillnad i upplevelse?

Jag läste boken bara för ett par år sedan, så skillnaden i den aspekten var inte stor. Däremot upplevde jag frågan om den kringskurna kvinnorollen i början av förra seklet som mer brännande nu.

Blev slutomdömet lika positivt / negativt som då?

Eftersom jag visste hur historien skulle utveckla sig satt jag inte andlöst denna gång, däremot var jag mer öppen för detaljerna såsom språk, stil och innehållets djup. Omdömet blir att Livbåten håller för fler omläsningar och diskussioner!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lena:

skriven

Den här har jag, men när den blir läst är en annan fråga. Har tonvis med olästa böcker :)

Kommentera här: