Bad feminist

Till oktober månads läsning valdes Bad feminist av Roxanne Gay i min bokcirkel. Boken är en essäsamling som utgår från en samhällskritisk feministisk synvinkel när den tar upp några viktiga ämnen, men med ansatsen att varken feminism i sig eller författaren är perfekta och ska sättas på piedestal, utan låta både ämnen och förespråkare vara helt enkelt bristfälligt mänskliga, utan krav på att allt ska tänkas och sägas på ”rätt” sätt.

Jag var lite rädd för att en essäsamling skulle vara aningen torr och stel läsning, så jag drog ut på att ta itu med boken till sista veckan före träffen. Men när jag väl började läsa den så kunde jag inte lägga ner den, och slukade de drygt 300 sidorna på två dagar.

För det första hade Roxanne Gay mig fast redan i inledningen. Där sätter hon fingret på frågor som jag själv har brottats mycket med: vad är en feminist, behövs feminism fortfarande egentligen? Hon gör även upp med de vanligaste vanföreställningarna och missuppfattningarna om feminismen och jämför med demokrati som kan se ut på olika sätt trots att den borde ha en gemensam grund. Men trots att demokrati inte är fullkomlig är det få som avfärdar grundidén. Feminismen är på samma sätt inte heller fullkomlig och kan färgas av sina mänskliga och därmed bristfälliga utövare, men när den är som bäst erbjuder den ett sätt att hitta rätt i vårt föränderliga kulturella klimat och sätter fokus på viktiga frågor.

Det är många ämnen som tas upp till diskussion: utseende- och kroppsfixering, tv-serier, kvinnoskildring i litteratur, våldtäktskultur och mediernas rapportering om sexuella övergrepp, ras-, kön- och klasstillhörighet. Det är påläst, genomtänkt och samtidigt bitvis rolig läsning, med ironisk svart humor som krydda. Roxanne Gay vill inte sätta sig själv på piedestal, och problematiserar ofta sina tankesätt och ställningstaganden, som ju färgats av hennes kön-, klass och rastillhörighet samt den intellektuella klassresa hon gjort från att vara barn till haitiska invandrare till att bli universitetslektor och författare.

Igenkänningsfaktorn är stor när Gay tar upp böcker och tv-serier som jag är bekant med. Jag känner har läst och sett de flesta böcker och filmer hon tar upp till diskussion. Jag har också slukat bokserien om tvillingarna på Sweet Valley High i de unga tonåren, även om jag så här i efterhand inser att de har en ganska skev kvinnosyn. Jag har också guilty pleasures när det gäller min konsumtion inom media, då jag inser att det jag läser/tittar på inte håller måttet för mina ideal, men vi är inte fullkomliga. Det gäller bara att vara medveten, och Roxanne Gay har med Bad feminist verkligen ökat mitt medvetande kring många viktiga frågor.

Diskussionsämnen saknades verkligen inte under bokcirkelträffen!

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sara:

skriven

Vi läste också Bad feminist i vår bokcirkel. Håller med om att den var en bladvändare och den ledde till en intressant diskussion i vår cirkel.

2 C.R.M. Nilsson:

skriven

Jag läste den på egen hand, men det känns verkligen som en perfekt bokcirkelbok. Hon är bara för skarp, den goda Roxane Gay.

Kommentera här: